دانش نیوز
28 اردیبهشت 1402 - 14:07

پر بازدیدترین مقالات علمی حوزه روابط عمومی معرفی شد

براساس گزارش مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی، پربازدیدترین مقالات علمی با موضوع روابط عمومی معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاددانشگاهی، پربازدیدترین مقالات علمی نمایه شده در این پایگاه با موضوع روابط عمومی براساس میزان بازدید مخاطبان مشخص و معرفی شدند.

۲۷ اردیبهشت به‌نام روز «ارتباطات و روابط عمومی» نامگذاری شده است. به همین مناسبت در این گزارش، به بررسی مقالات فارسی با موضوع روابط عمومی در حوزه‌های موضوعی مختلف خواهیم پرداخت.

معرفی مقالات پربازدید علمی با موضوع روابط عمومی

مقالات فارسی با موضوع روابط عمومی که بیشترین بازدید را داشته‌اند، براین اساس، مقالات «نقش ارتباطات الکترونیک بر فرآیند ارتباطات سازمانی»، «نقش اعمال مدیریت موثر بازاریابی بانک ها در جذب و حفظ مشتری» و «تاثیر شخصیت نام تجاری بر وفاداری مشتریان» به ترتیب پربازدیدترین مقالات فارسی مرتبط با روابط عمومی هستند.

مقاله «نقش ارتباطات الکترونیک بر فرآیند ارتباطات سازمانی» در سال ۱۳۹۱ و در مجله مطالعات رسانه‌ای منتشر شده است. مقاله‌ی مذکور با همکاری نازنین ملکیان و رضا علی‌پور نگارش شده و به موضوع تغییرات بسیار گسترده در امر ارتباطات پرداخته است.

هدف این مقاله تعیین نقش ارتباطات الکترونیک بر ارتباطات سازمانی بوده که جامعه آماری این پژوهش سیصد نفر از کارمندان سازمان بازرسی شهرداری تهران بودند. در نهایت این مقاله به این نتیجه می‌رسد که ارتباطات الکترونیک بر ابعاد ارتباطات سازمانی تأثیرگذار است.

تأثیر این ارتباط بر سازمان، افزایش بهره‌وری کارکنان، کاهش تنش در محیط کار، تربیت نیروی انسانی کارآمد و ماهر، کاهش بوروکراسی اداری و سلسله مراتب سازمانی قابل رؤیت است.

علاوه‌بر این، استفاده از ارتباطات الکترونیک منجر به کاهش زمان تبادل اطلاعات و دسترسی آسان به منابع اطلاعاتی شده و در ایجاد کانال‌های جدید ارتباطی موفق عمل خواهد کرد. جلوگیری از برخی ارتباطات غیرضروری در کار منجر به کاهش تنش در محیط کار خواهد شد که یکی از فواید بکارگیری ارتباطات الکترونیک در سازمان‌ها است.

مقالات فارسی پربازدید با موضوع روابط عمومی

بیشتر مقالات فارسی مرتبط با روابط عمومی در حوزه‌های موضوعی «مدیریت»، «علوم سیاسی» و «علوم اجتماعی» منتشر شده‌اند.

معرفی مجلات علمی پربازدید با موضوع روابط عمومی

مجلات «مطالعات رسانه ای»، «مدیریت بازاریابی» و «مطالعات فرهنگ – ارتباطات» به‌ترتیب مجلاتی هستند که بیشترین تعداد مقالات فارسی با موضوع روابط عمومی را منتشر کرده‌اند.

معرفی نویسندگان با انتشار بیشترین تعداد مقالات فارسی با موضوع روابط عمومی

افسانه مظفری (دانشیار گروه ارتباطات اجتماعی واحد علوم تحقیقات) و محمدرضا حقیقی (دکترای ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال) به‌ترتیب نویسندگانی هستند که بیشترین تعداد مقالات فارسی مرتبط با روابط عمومی را منتشر کرده‌اند.

کلمات کلیدی مقالات فارسی با موضوع روابط عمومی

کلمات کلیدی عصاره هر مقاله است و نویسنده موضوعات مقاله خود را در کلمات کلیدی نشان می‌دهد.

براین اساس «روابط عمومی الکترونیک»، «سرمایه اجتماعی سازمانی»، «بازاریابی»، «رسانه های اجتماعی» و «جامعه اطلاعاتی» کلماتی هستند که بیشترین بسامد را در مقالات فارسی مرتبط با روابط عمومی داشته‌اند.

منبع: مهر
شناسه خبر: 1220800